Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling en een kredietopening?

kredietopeningEen lening op afbetaling en een kredietopening hebben gemeen dat de bestemming van het geleend bedrag niet verantwoordt hoeft te worden bij de bank of andere financiële instelling. Je mag in beide gevallen in principe het geleend geld uitgeven alsof het je eigen geld betreft. Verschillen tussen deze twee producten zitten er wel in de looptijd, de rente en het aflossingsregiem.

Noot: Een lening op afbetaling (LOA) is een modernere naam voor een persoonlijke lening. Door de financiële instellingen worden deze benamingen vaak naast elkaar gebruikt.

Noot: Een kredietopening is een vorm van geldreserve of doorlopend krediet. Het wordt meestal verstrekt door middel van een betaalkaart. De bank stelt je een bepaald bedrag (kredietplafond, kredietlimiet) ter beschikking tot welk je ongelimiteerd uitgaven kan doen (lenen).

De verschillen tussen een lening op afbetaling en een kredietopening.

De looptijd.

Aan een lening op afbetaling is altijd een looptijd verbonden. In de overeenkomst met de bank wordt opgenomen dat je het geleend bedrag binnen een vastgesteld termijn terug betaalt. Dat kan in principe elk mogelijk termijn zijn, maar doorgaans gaan de banken bij een persoonlijke lening zonder specifiek doel niet verder dan een looptijd van 5 jaren.

Een kredietopening kent geen looptijd. Het krediet staat voor onbepaalde tijd tot je beschikking. Zolang er zich geen onregelmatigheden voordoen voorziet het in een levenslange extra budgettaire ruimte tot het vooraf vastgesteld kredietplafond. Er wordt gesproken van een ‘revolving’ krediet, omdat binnen deze formule eenmaal terug betaald geld weer opnieuw geleend kan worden.

De rente.

Bij een lening op afbetaling wordt de rente doorgaans tezamen met alle andere kosten van de lening uitgedrukt in een Jaarlijks Kosten Percentage. De JKP-rente wordt over de totale leensom in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet het totale bedrag hebt uitgegeven. De hoogte van de jaarlijkse rente wordt reeds bij het afsluiten van de lening voor de gehele looptijd vastgesteld.

Bij een kredietopening wordt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente in rekening gebracht. Heb je een kredietlimiet van € 5000 en geef je op 1 augustus met je betaalkaart € 1000 uit, dan betaal je eind augustus slechts rente over deze € 1000. De rente loopt maandelijks door tot je het geleend bedrag terug gestort. De hoogte van de debetrente schommelt afhankelijk van de financiële “marktomstandigheden”. Het kan door de banken naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Noot: De rente bij een kredietopening is vrijwel altijd hoger dan de rente op een lening op afbetaling.

De aflossing.

Bij een lening op afbetaling wordt het geleend bedrag gedurende de looptijd evenredig terug betaald. Dit kan geschieden in maandelijkse termijnen, kwartaal termijnen of jaarlijkse termijnen. In de overeenkomst tussen jou en de bank wordt dit vooraf vastgesteld.

Een kredietopening kent geen aflossingsregiem. Je mag op elk gewenst terugbetalingen plegen.

Noot: In de nieuwe Belgische financiële wetgeving is er nu een wettelijke verplichting van “nulstelling”. De banken moeten er verplicht op toezien dat een kredietopening geen permanente schuld wordt. Het debetsaldo van het krediet moet voor limieten van € 3000 of minder minstens eenmaal per jaar volledig terug betaalt zijn. Voor kredietplafonds hoger dan € 3000 moet dit eens in de vijf jaren geschieden. Na het bereiken van een nulsaldo mag het kapitaal weer opnieuw opgenomen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *