Wat is de zwarte lijst en hoe kan ik vermijden dat ik erop kom te staan?

De Nationale Bank van België kent een speciale centrale die ervoor moet waken dat Belgen in een neergaande spiraal van schulden terecht komen. Zelf beschrijft de NBB deze taak als volgt:

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten als ook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

zwarte lijstBij de registratie van kredieten houdt het CKP op basis van de gegevens van de financiële instellingen (banken, verzekeringsondernemingen, financieringsmaatschappijen) ook een interne ‘negatieve credietlijst’ bij, die in de volksmond beter bekend staat als ‘zwarte lijst’. Hierop plaatst het CKP personen:

  • die structurele betalingsachterstand opliepen
  • die problemen hebben met de betaling van hun leningen
  • die zware betalingen moeten doen in verhouding tot het inkomen
  • die loonbeslag hebben
  • wiens bank hen niet meer wil helpen
  • tegen wie de bank dreigt met de verkoop van de woning

Noot: Eind 2013 stonden bijna 370.000 Belgen genoteerd op de negatieve credietlijst van het de centrale voor kredieten aan particulieren. Een historisch record.

De criteria voor de zwarte lijst.

De centrale voor kredieten aan particulieren kent geen specifieke criteria voor het plaatsen van personen op de zwarte lijst. Dat zou ook niet kunnen omdat het financieel profiel en het leenpatroon verschilt van persoon tot persoon. Wel staat vast dat zodra je drie maanden achter staat met de terugbetaling van een lening op een hypothecair krediet of een consumentenkrediet de banken verplicht zijn dit door te geven aan het CKP, waarmee je zeer waarschijnlijk op de zwarte lijst terecht komt. Maar de negatieve credietlijst van het CKP is in feite niet eens primair gericht op structurele wanbetalers. Ook indien je geen lange achterstanden kent kan de centrale tot de conclusie komen dat jouw schuldenlast excessief is, en je daarvoor op de zwarte lijst plaatsen.

Wat betekent registratie op de zwarte lijst.

Indien je geregistreerd staat op de negatieve credietlijst van de CKP wordt dit je officieel per brief meegedeeld. In de praktijk beteken het dat de financiële instellingen geen nieuwe kredieten aan jou mogen vertrekken. Ze zijn namelijk verplicht bij het afsluiten van een krediet de lijst van het CKP te raadplegen. Herstructurering van oude leningen blijft meestal wel toegestaan.

Registratie op de zwarte lijst kan altijd betwist worden. Dat kan allereerst bij de kredietgever die mogelijk onjuiste data aan het CKP heeft verschaft. Bij het uitblijven van een compromis is het mogelijk je te wenden tot de bemiddelingsdienst banken.

Het is mogelijk om op termijn weer van de negatieve lijst verwijdert te worden. Door een lening die achterstand had opgelopen volledig terug te betalen verdwijnt je naam na een jaar van de lijst. Na een periode van tien jaar verdwijnt een negatieve notitie automatisch van de lijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *