Kan ik als student geld lenen voor mijn studies?

StudentenIndien je als student niet in aanmerking komt voor een studiebeurs of wanneer jouw studiebeurs ontoereikend is om alle schoolkosten te dekken kun je beslissen een studielening af te sluiten. Vanuit overheidswege kent de Vlaamse Gemeenschap momenteel geen studieleningen toe. Er bestaan wel enkele privéfondsen zoals het BGJG (Bond voor grote en jonge gezinnen), het Limburgs Studiefonds, de Stichting Fernand Lazard of de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit Leuven. De Franse Gemeenschap kent nog wel een systeem van studieleningen in het middelbaar of hoger onderwijs. Deze worden echter alleen aan de ouders verstrekt en onderscheiden zich in feite slechts in een lagere rente van een commerciële lening bij de bank.

Een commerciële lening bij de bank om je studie te financieren

Als studerende is het bij een aantal Belgische bankinstellingen mogelijk om op eigen naam een studielening aan te vragen. Je ouders zullen wel in vrijwel alle gevallen borg moeten staan voor de terugbetaling. De studielening is in principe niet anders dan een lening op afbetaling (persoonlijke lening), maar dan wel met als specifiek doel het financieren van een studie. Omdat jij als student (zonder toereikend inkomen) de eerste verantwoordelijke bent voor de lening hanteren de instellingen een hoger rentetarief dan op een normale lening op afbetaling. Het voordeel bij een studielening is wel dat jij persoonlijk het beheer over de schuld uitoefent. Slechts bij structurele onregelmatigheden komen je ouders als borg in beeld.

Evenals een lening op afbetaling kent een studielening een vooraf vastgestelde looptijd en een vooraf vastgestelde jaarlijkse rente. Dit laatste wordt samen met alle andere kosten ten behoeve van de lening (administratie, premies) vervat in een Jaarlijks Kosten Percentage, de JKP-rente. Het verloop van een studielening is hierdoor eenvoudig te monitoren. Het geleend bedrag wordt over de totale looptijd terug betaald in evenredige maandelijkse aflossingen vermeerderd met de JKP-rente. Deze  bedraagt per maand een twaalfde deel van het jaarpercentage en wordt berekend over het saldo van de schuld.

De lening op naam van je ouders

Indien je ouders zelf een normale lening op afbetaling afsluiten om daarmee jouw studie te bekostigen zal de jaarlijkse JKP-rente doorgaans enkele procenten lager uitvallen. De totale verantwoordelijkheid en het beheer van de schuld zijn bij deze optie in hun handen.

Noot: Vooral vervolgstudies in het buitenland kennen hoge kosten. Een Master in Finance aan de London School of Economics kost bv. € 20.000. Met huur en andere kosten loopt zo’n buitenlandse studieervaring snel op tot meer dan € 30.000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *