Hoe bepaal ik het bedrag dat ik kan lenen?

mannetje met geld zakLeningen zijn nu meer dan ooit een commercieel product. Voor banken en andere financiële instellingen is het verstreken van kredieten de kern business. Een kredietaanvrager die geacht wordt het geleend geld terug te kunnen betalen zal daarom niet geweigerd worden. Terugbetalingscapaciteit is de graadmeter bij het bepalen tot welke hoogte geleend kan worden.

Hoe wordt de terugbetalingscapaciteit bepaalt?

Nagenoeg alle kredietverstrekkers hanteren computer gestuurde rekenmodules om een persoonlijk profiel van de aanvrager op te bouwen. De inputs voor de modules zijn ook redelijk standaard.

  • Het netto maandinkomen
  • Het aantal kinderen
  • De maandelijkse huur of hypotheeklast
  • De maandelijkse last voor andere leningen
  • De maandelijkse spaarsom

Om de maximale hoogte van een lening te bepalen hanteren de banken binnen hun rekenmodules specifieke maatstaven voor elk type lening (hypothecaire lening, auto lening, lening op afbetaling, geldreserve). Hiermee wordt ingeschat welk bedrag jij als aanvrager probleemloos terug kunt betalen. Deze maatstaven verschillen van bank tot bank, waardoor het heel goed kan voorkomen dat bank A bereid is jou een verbouwingslening van maximaal € 25.000 te verstrekken terwijl bank B bereid is om tot € 30.000 te gaan. Dit kun je tegenwoordig eenvoudig onderzoeken met behulp van de online rekenmodules van de diverse instellingen.

Noot: Het hedendaags flexibel rente-systeem biedt de banken de ruimte om hogere rente in rekening te brengen voor kredietaanvragen met een mogelijk hoger risicogehalte. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat een bank die bereid is om jou een hoger krediet te verstrekken een hoger rentepercentage hanteert.

Leningen met onderpand.

Bij een hypothecaire lening dient de woning als onderpand voor de lening. Onroerend goed heeft ook nog de neiging om in tijd in waarde te stijgen. De terugbetalingscapaciteit is dus uitermate hoog. Bij onregelmatigheden verkrijgt de bank het recht om de woning te verkopen en zodoende het uitgeleend geld terug te vorderen. Met een jaarlijks netto-gezinsinkomen van € 45.000 kan al gauw € 250.000 geleend worden voor de aanschaf van een woning.
Bij een autolening dient het voertuig meestal ook als onderpand. Deze verliest echter door de jaren heen aan waarde. Financierders zullen bij een autolening dus ook tot zekere hoogte letten op het persoonlijk profiel.

Leningen zonder onderpand.

Financiële instellingen kennen een aantal kredietproducten waarvoor geen onderpand gevraagd wordt. De lening op afbetaling (persoonlijke lening), het doorlopend krediet (geldreserve) en het systeem van kredietkaarten. Bij deze formules wordt de terugbetalingscapaciteit volledig ingeschat op basis van jouw persoonlijk profiel. Ook je kredietgeschiedenis speelt hierbij een voorname rol. Op basis je persoonlijk profiel en kredietgeschiedenis wordt aangegeven tot welk bedrag je mag lenen.

Noot: Vanwege de oplopende schulden van de Belgische consument (nu bijna 21 miljard euro) probeert de overheid steeds meer wetgeving te ontwikkelen die strengere regels voorschrijven voor het wel of niet verstrekken van een krediet door de financiële instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *